Här nedan följer alla kursmoment som inkluderas för att bli certifierad i kursen Makeupstylist del 1.

Samtliga skriftliga delprov samt det skriftliga slutprovet hittas nedan. De praktiska inlämningsuppgifter är obligatoriska och skickas separat för bedömning till mailadressen nedan. Kom ihåg att maila in dina uppgifter/bilder i tid för att bli godkänd i kursen, tidsramarna finns i dokumentet 'Kursplan' på Mina sidor.

Maila in dina bilder/uppgifter till info@minmakeuputbildning.se och döp mailet till Uppgift 'nr' - 'ditt namn'. Glöm inte att deadlinen är kl 00.00 dagen innan din brytdag på kursplanen.

Vid frågor eller problem, kontakta närmaste kursansvarig direkt!

0766 – 04 26 86

info@minmakeuputbildning.se

Här nedan följer alla kursmoment som inkluderas för att bli certifierad i kursen Makeupstylist del 1.

Samtliga skriftliga delprov samt det skriftliga slutprovet hittas nedan. De praktiska inlämningsuppgifter är obligatoriska och skickas separat för bedömning till mailadressen nedan. Kom ihåg att maila in dina uppgifter/bilder i tid för att bli godkänd i kursen, tidsramarna finns i dokumentet 'Kursplan' på Mina sidor.

Maila in dina bilder/uppgifter till info@minmakeuputbildning.se och döp mailet till Uppgift 'nr' - 'ditt namn'. Glöm inte att deadlinen är kl 00.00 dagen innan din brytdag på kursplanen.

Vid frågor eller problem, kontakta närmaste kursansvarig direkt!

0766 – 04 26 86

info@minmakeuputbildning.se

Här nedan följer alla kursmoment som inkluderas för att bli certifierad i kursen Makeupstylist del 1.

Samtliga skriftliga delprov samt det skriftliga slutprovet hittas nedan. De praktiska inlämningsuppgifter är obligatoriska och skickas separat för bedömning till mailadressen nedan. Kom ihåg att maila in dina uppgifter/bilder i tid för att bli godkänd i kursen, tidsramarna finns i dokumentet 'Kursplan' på Mina sidor.

Maila in dina bilder/uppgifter till josephine.kyllerman@icloud.com och döp mailet till Uppgift 'nr' - 'ditt namn'. Glöm inte att deadlinen är kl 00.00 dagen innan din brytdag på kursplanen.

Vid frågor eller problem, kontakta närmaste kursansvarig direkt!

0735 – 17 28 39

info@minmakeuputbildning.se